top of page

HIL mottok inkluderingsmerket!

Hamar Idrettslag har i over ett år nå hatt en satsning på å bli enda bedre på inkludering. Vi har gjort store tiltak for at du skal kunne være en del av vårt lag uavhengig av økonomisk status, etnisitet, funksjonsnivå og kjønn. Vi er veldig stolte og glade for at dette blir lagt merke til, også utenfor Hamars bygrenser.


Unge Funksjonshemmede har et prosjekt som går på å bidra til mest mulig "barrierefri fritid". Mange opplever at terskelen er for å kunne delta i aktivitet er for høy. Det er veldig leit. Spesielt når vi vet at så mange som 1 av 5 har en funksjonsnedsettelse i løpet av livet.


Etter en flott Workshop i HIL regi med gode ledere Hanne Jonsrud Fjellheim og Victoria Gangsøy Mishra fra unge funksjonshemmede lærte vi som organsisasjon mye! Vi fikk pratet godt sammen. Noen av det viktigste vi sitter igjen med er og skal jobbe videre med:


  • Vær tydelig på hvilke forhåndskunnskaper som det er behov for, da kan utøver selv finne ut av om det passer eller ei.

  • Ved et brett spekter av aktiviteter kan man velge. Alt må ikke være for alle, men alle må kunne velge noe.

  • Vi må være tydelige også på hvordan våre lokaler er utformet. Skrive på nettsiden hvordan anleggene våre er.

  • Ha et tydelig kontaktpunkt inn til idretten, så kan man oppsøke etter behov og ønske. Både utøver, trener og andre ressurspersoner. Er vi flere som kan prate sammen slipper vi å stå alene i opplevelsen av at noe er nytt og annerledes.


I tillegg satt vi igjen med mye viktig kunnskap. For å trekke frem noe av det viktigste:


Hva er egentlig en funksjonshemming? Jo, en funksjonshemning oppstår når det er et gap mellom individets forutsetninger og de fysiske omgivelsene i samfunnet.

Hva betyr det?

At det kun er i møte med de fysiske omgivelsene i samfunnet du har en funksjonshemming. Altså er det i omgivelsene problemet ligger.

Hva kan vi gjøre med det?

Vi som idrettslag kan bidra til å fjerne/redusere gapet. Feks. bli bedre på tilrettelagt aktivitet, ha mer tilpasset utstyr, ha mer tilpassede haller, mer tilpasset kommunikasjon.

Må vi gjøre det?

Nei, vi som idrettslag må ikke. Men, vi vil! Vi vil være "idrettlaget for alle"

Hvorfor er det?

Fordi vi har ikke lyst å vite at noen føler seg ekskludert, og vi vil også bidra som Innlandet største idrettslag til å ivareta vårt samfunnsansvar.

Samfunnsansvar?

Ja, alle barn har rett til å velge fritidsaktivitet.

I følge CRPD (FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne) artikkel 30 og Fritidsærklæringen har alle barn rett på å velge.


Viste du at:

Alle kommuner plikter å følge CRPD.


Vi har i 2024 initiert til samarbeid med kommunen. Det blir spennende å se hva vi kan få til sammen fremover.


Vi er forsiktige optimister!


På bakgrunn av alt vi har gjort til nå, og alle planer vi har fremover mottok vi, HAMAR IDRETTSLAG, inkluderingsmerket. Vi er stolte, og glade for annerkjennelsen. Mer om det kan du lese her https://www.barrierefrifritid.com/nyheter/kfuk-kfum-speiderne-d7bhwPå bildet fra venstre: Hanne Johnsrud Fjellheim, Camilla Ruud Hansen, Andrea Falkenhem og Victoria Gangsøy Mishra.Inkluderingsmerket! Ser du dette merket kan du være trygg på at det jobbes systematisk for å skape en så barrierefri fritid som mulig.


4 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page