top of page

Medlemskap og treningsavgift

Vi er stolte av at alle våre utøvere betaler samme pris, uansett tilretteleggingsbehov. Skulle det være noen "merkostnadder" vil HIL dekke dette.

Du har samme mulighet for å velge aktivitet. 
Du har samme rett til å delta.
Du har kun en medlemskontingent uansett antall idretter du deltar i. 
Det er en pris for alle. 

Er det behov for hjelp med transport kan HIL være med på å arrangere dette, men merk at det da kan komme et tillegg i prisen. 

 

Har du lyst til å være med i en av våre idretter og trenger tilrettelegging?

 1. Meld deg inn som medlem i paraidretten via Spond.

 2. Du blir invitert til et oppstartsmøte med kartlegging av behov og ønsker. Enten digitalt eller fysisk*

 3. I samråd med pararesursen vil du få et tilrettelagt tilbud å melde deg på.

*Oppstartsmøte:

 • Vi forteller litt om idrettslagets tilbud.

 • Vi snakker om ønsker og forventninger til aktiviteten.

 • Vi avklarer om det er behov for spesiell tilrettelegging, eller om det er spesielle hensyn som må tas,
  for 
  eksempel om det er behov for assistanse eller tilpasset utstyr.

 • Vi inviter til et besøk i idrettslaget, gjerne hvor trener er med.

 • Vi avklarer hva som kan kommuniseres til de andre i utøvergruppa rundt utøverens funksjonsnedsettelse.

bottom of page