top of page

Reise i regi av klubben 

På alle reiser i regi klubben skal det pekes ut en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst.

  • Reiseleder kan være en av foreldrene som har meldt seg frivillig til å være med på et stevne eller et annet arrangement.

  • Det kan være en eller flere reiseledere og det velges ut 1 hovedansvarlig blant disse.

  • Alle skal være kjent med og følge instruksen.

  • Alle barn under 10 år skal ha følge av foreldre eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting, hvis ikke annet er avtalt.

Informasjon til trenere og lagledere

Skal du bli trener eller lagleder og ha ansvar for barn og unge i Hamar idrettslag? Da er vi skikkelig heldige! Det er noen ting du må gjøre før du får starte hos oss. 1. Har du fylt 15 år? Da må du fremvise en gyldig politiattest. For å kunne søke om en må du sende en e-post til: andrea@hamaridrettslag.no og oppgi fult navn og fødselsnummer. Du vil ta motta er formål som du må legge ved når du søker. (Er du under 18 år for du også et skjema som må signeres av foresatte for at du skal kunne søke) Når du får attesten må den vises opp og godkjennes av daglig leder i Hamar idrettsalg. 2. drettstinget har vedtatt at Trenerattesten skal være obligatorisk for alle som skal være trener i norsk barne- og ungdomsidrett. Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener. Trenerattesten tar du her: Knytt deg til Hamar idrettslag og den idretten som du skal være trenere i. 3. Alle frivillige som har en rolle eller et verv må være fullverdige medlemmer av Hamar idrettslag. Du må altså være registrert i Spond og betale en årlig medlemskontingent. 4. Når politiattest og trenerattest er godkjent er du klar for å bli en del av oss og det setter vi stor åris på!

Antidoping

Hamar idrettslag har null toleranse mot doping.

Økonomiske barrierer

Idretten skal være et sted hvor alle er velkommen og Hamar idrettslag er "idrettslaget for alle" Vi har stort fokus på inkludering og vet at økonomi kan være en stor barriere for å delta i idretten. Vi har gode samarbeidspartnere som gir oss mulighet å kunne hjelpe de som trenger.

Hvis du eller noen du kjenner trenger støtte til treningsavgift, medlemskontingent eller utstyr, kan du ta kontakt på post@hamaridrettslag.no

Daglig leder i HIL mottar henvendelsen og finner en god løsning.

HOVEDPSONSORER

Sparebank1 png.png
Eidsiva- (002) png.png
HA png.png
bottom of page