top of page

Hamar IL paraidrett

Siden alle barn er ulike, tilpasser vi idrettene våre så alle skal ha muligheten til å oppleve gleden ved idrett.
Vi heier på et funksjonsmangfold i et mangfold av idretter!

 

Paraidrett brukes i dagligtalen i Norges idrettsforbund (NIF) som overordnet betegnelse for fagfeltet,
i stedet for «idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse».
I paramottaket har vi fire målgrupper: bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede.

HIL har en egen pararessurs som hjelper barn og unge (6-18år) inn i de respektive gruppene i HIL.
Idrett er fellesskap. Idrett er for alle!
I tillegg tilbyr vi noen egne grupper som har ekstra tilrettelegging. Da følger utøver en egen gruppe inn under f.eks. svømming, tennis, eller friidrett. Alle drømmer er like mye verdt!

Vår pararesurs tilbyr i tillegg for alle våre medlemmer:
 

  • Hjelp til søknader for hjelpemidler og økonomisk stønad

  • Tilrettelegging for klassifisering før konkurranser

  • Invitasjoner og innbydelser til arrangementer, foredrag og kurs

  • Sosiale arrangement på tvers av idretter

  • Ferietilbud for parautøvere

Handikappede idrettsutøvere i idrettshall
bottom of page