top of page

Vinter- og vårprogram 2024

 9. januar

Ole Nashoug - Mammut og mennesket

16. januar

Kriminalsjef Rune Strand - Kriminalbildet i Hamarregionen - Forebygging og etterforskning

23. januar

Ordfører Vigdis Stensby - Muligheter og utfordringer for Hamar frem mot 2030

30. januar

Adm. dir. Øivind Hansebråten - Raufoss Industripark – bærekraftig industribygging

6. februar

Teolog/forfatter Kjell Arnold Nyhus - Kan mennesket forandre seg?

13. februar

Forsker Svend Otto Remøe - Grensetvister i nord.

20. februar

Daglig leder Anette Mellbye Innlandet Science Park

27. februar                            
Årsmøte

5. mars

Journalist/forfatter Hege Duckert - Katti Anker Møller

12. mars

Journalist Åge Dalby - Skøytebyen Hamar og HIL-løpere

19. mars
Arkitekt Einar Lund - Byutvikling og arkitektur

 2. april

Tron Sanderud (Utstillingsplassen) - Utbyggingen i Hamar

 9. april

Tirsdagsklubbens Torbjørn Almlid - Egoforedrag

16. april

 (foreløpig uavklart)

23. april

Styreleder Jan Einar Tyriberget - Pensjonistforbundet Hedmark

30. april

AEF Trond Ivar Hansen - Eldre og rus

7. mai                                                 
Tradisjonell avslutning

bottom of page