top of page

Medlemskap og treningsavgift

TRENINGSAVGIFT

Sommertrening:

6-8 år: 600,-

9-12 år: 900,-

Avgiften deles opp og faktureres før sommeren og før høstferien. Merk at dette er treningsavgift som går til HIL Friidrett. I tillegg må alle betale en medlemsavgift til HIL IL, dette er felles avgift for alle undergruppene i HIL og betales kun en gang selv om man er med i flere idretter i regi av HIL. I denne medlemsavgiften ligger det en forsikring til utøveren, og det er derfor viktig at den betales.

STØTTE TIL TRENINGSAVGIFT            

HIL ønsker at barn og unge skal få delta i idrett uavhengig av økonomisk situasjon. Det er derfor opprettet ordninger for at de som trenger det kan få dekket treningsavgift og/ eller medlemsavgift. Kontaktpersoner i HIL friidrett er styremedlem Kåre Lien på epost: kaareli@online.no.

PÅMELDING

HIL Friidrett bruker Spond for medlemsregistrering og informasjon.
Legg deg inn i riktig gruppe:

6-7 år: QKTSI

8-9 år: IAEVC

10-12 år: CWKWV

Ved spørsmål kan du sende en e-post til friidrett@hamaridrettslag.no

HOVEDPSONSORER

Sparebank1 png.png
Eidsiva- (002) png.png
HA png.png
bottom of page